<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> Njål Sparbo

 

ACD 5000

Cover ACD 5000

SONG FOR WINTER

WORKS FOR CHOIR
by Bjørn Kruse

LISTEN / BUY Musiconline

Siri Torjesen
Njål Sparbo
Tone Braaten,
Hans-Kristian Kjos Sørensen
Nils Sletta
Det norske solistkor
Grete Helgerød - dirigent
Oslo Domkor
Terje Kvam - dirigent
NRKs Studiokor
Reza Agamir - dirigent

CONTENTS:

SONG FOR WINTER
RENN OVER MEG SOM REGN
ELEMENTER
KVINNEN MED HERMELINEN
VINDSALME FOR DEI DØDE

AURORA - ACD 5000
Recorded in NRK Store Studio 1993 and in Lommedalen Church 1998
Recording producers: Helge Lindeman and Arild Erikstad
Recording engeneers: Morten Lindeberg
Editing: Arild Erikstad, Helge Lindeman and Bjørn Kruse
Front cover painting: Leonardo da Vinci
Total playing time  1:10:10